Onsdag 16/3 2022

KL 19 I SKYTTELOKALERNE
DAGSORDEN.
1. VALG AF DIRIGENT
VALG AF REFERANT
2. BESTYRELSENS BERETNING
3. FREMLÆGGELSE AF FORENINGENS REGNSKAB
4. INDKOMNE FORSLAG
5 . FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT FOR
MEDLEMMER
6. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER
PÅ VALG:
Laila Højgaard
Birgitte G. Christensen
Svend Erik Nielsen
B. valg af suppleanter til foreningsbestyrelsen
C. valg revisor
7. EVENTUELT
BESTYRELSEN.