Generalforsamling Tistrup Skytteforening

Onsdag 16/3 2022 KL 19 I SKYTTELOKALERNE DAGSORDEN. 1. VALG AF DIRIGENT VALG AF REFERANT 2. BESTYRELSENS BERETNING 3. FREMLÆGGELSE AF FORENINGENS REGNSKAB 4. INDKOMNE FORSLAG 5 . FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT FOR MEDLEMMER 6. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER PÅ VALG: Laila...